HEIMOPOLKU

Koska matkaa ei voi jatkaa sieltä, missä ei vielä ole, tai sieltä missä ei enään ole, on eteenpäin lähdettävä siitä, missä on juuri nyt.

Heimopolun tarkoituksena on avata näköaloja ja löytää ne keinot, joilla sinä yhdessä henkilökuntasi kanssa teette tulevaisuuden ja luotte uutta.

Heimopolku lähtee liikkeelle nykyhetken tarkastelusta. Käymme yhdessä läpi liiketoimintasi luonteen ja siihen liittyvät riskit sekä nykyiset että tulevat tarpeet. Sen jälkeen pohdimme, mihin maailman muuttuessa kannattaisi panostaa, ja mitä asioita yrityksesi tulevaisuuden kannalta olisi hyvä ottaa huomioon.

Keskustelun perusteella rakennamme ehdotuksen yhtälöstä, joka palvelee yritystäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja kerromme, miten me Heimossa voisimme tukea liiketoimintaasi.

Heimopolku ei velvoita sinua mihinkään, vaan tähtää vuoropuhelun synnyttämiseen. Sen lisäksi, että sinä saat ajatuksia tulevaisuudesta, tarjoaa keskustelu arvokasta tietoa myös meille työn tekemisen ammattilaisille.

Heimotyö

Heimotyö peruspalveluna tarjoaa ammattitaitoisia ja luotettavia apukäsiä silloin, kun tilanne on päällä. Kausityöntekijät, tarvittaessa töihin kutsuttavat, määräaikaiset tai pidempiaikaisetkin osaajat löytyvät Heimosta joustavasti ja helposti. Tarvittaessa autamme myös työntekijän asumisjärjestelyissä.

Heimorekry

Heimorekry pyörittää rekryruletin puolestasi puolueettomasti ja asiantuntemuksella. Heimo tuntee rekrytoinnin sudenkuopat, tietää millaista työvoimaa markkinoilla tarvitaan, selvittää mitä osaamista on liikkeellä ja kertoo työnantajalle kulloinkin vallitsevan todellisen palkkatason. Tarvittaessa autamme myös työnhakijaa asumisjärjestelyissä.

Heimopäällikkö

Heimopäällikkö ottaa kopin yrityksesi henkilöstötarpeista, suoraviivaistaa prosesseja ja nostaa työn tehokkuutta. Monipuolinen osaaminen ja kokemus henkilöstöhallinnon eri tehtävistä sekä nykyaikaiset järjestelmät hyödyttävät aidosti niin yritystä kuin työntekijääkin.